Tøyde kvalitetsbegrep

Vi viderepubliserer her NTOs kommentar til Telemarksforsknings opera- og musikkteaterevaluering