Skal selv definere kompetansebehov

Denne uken møtes de regionale nettverkene for å diskutere sine nye retningslinjer.