Nett-dugnadselskapet NewJelly gjenoppstår

Selskapet, som blant annet hadde Christer Falck på eiersiden, har fått nye eiere, som også beholder navnet på tjenesten.