Minneord om Dalia Raudonikyté With

Komponisten døde på Ullevål sykehus fredag 7. september, bare 48 år gammel.

Minneord om Bjørn Boysen

Vi er dypt takknemlige for det Bjørn har gitt oss som kollega og venn, skriver Harald Herresthal, Harald Jørgensen, Einar Solbu, om den tidligere orgellæreren og rektoren ved Norges Musikkhøgskole.

Minneord om Oddvar S. Kvam

Hans utrettelig arbeid for opphavsretten og hans ambisjoner om kunst av høy kvalitet i alle deler av landet har satt varige spor, skriver Norsk komponistforening

Minneord for Tor Inge Rishaug

En blå mester har forlatt oss, skriver Omar Østli

Minneord om Jean-Claude Risset

Hans bidrag til musikkforskningen har hatt så store ringvirkninger at alle som arbeider med digital lydbehandling i dag nyter godt av hans bidrag, skriver Jøran Rudi

Minneord om Greta Liv Jordhøy

Norsk Komponistforening takker Jordhøy for hennes store innsats som musikkpedagog og for alt hun har skapt som komponist, skriver Åse Hedstrøm.

Minneord om Sigmund Lillebjerka

– Han var en av landets fremste kompinister, en pionér i nord, og bidro til å skape en forståelse for samtidsmusikken, skriver styreleder Åse Hedstrøm i Norsk Komponistforening.