Tungt å forenkle synken

Målet om mye enklere klarering av musikk til film, tv og reklame, sliter i møte med virkeligheten. Det å forhandle fram best mulig avtale fra synk til synk står i veien.

58,7 millioner fra TONO til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag

Rekord i avregninger fra utlandet.

54,7 millioner TONO-kroner til komponister, tekstforfattere og musikkforlag

I tillegg avregnes det 14,2 millioner fra TONOs datterselskap NCB til TONOs medlemmer.

TONO avregner 124,6 millioner

I tillegg til TONOs avregning, er det avregnet 6,6 millioner til TONOs medlemmer fra NCB.