Koronakrisen: Forbudet forlenges til 1. september

Avklaringen er en lettelse for musikklivet. Men en fornyet kompensasjonsordning må utbedres, utvides og forlenges, sier organisasjoner i bransjen.