– Musikken har en utfordring i å sette rettighetene sine på dagsorden

Vil balansere, men samtidig målrette: Regjeringas musikkutvalg har komplekse sammenhenger på blokka.

Nye retningslinjer for publiseringsstøtte

Kulturrådet har revidert ordningen. Nye regler gjelder fra 2018.

Felles musikkfestivalordning fra 2018

De tidligere Knutepunktfestivalene skal søke på lik linje med alle musikkfestivaler om støtte for ett, tre eller fem år. Får kutt på fem prosent gjennom fjerning av kompetanseoppdraget.