Flere søkere på millioner til musikk- og annet utstyr

Musikkutstyrsordninga er utvida, sjefen er ny, og flere søker om støtte til utstyr og lokaler.