«Adapt or die?» – om musikkopptak som kunst og teknologi

– Eg vil gjerne diskutere korleis kunsten i musikkopptak kan tørke ut når musikkindustrien er tett kopla på teknologisk utvikling. Musikar, komponist og pedagog Hans Martin Austestad har skrive essay om musikk, teknologi og estetiske og menneskelege offer.

Viser fram forbilder i musikk og teknologi

Kvinnenettverk er «in» i norsk musikk. Også i den elektroniske kunst-, tech- og akustikkleiren.

Morna føleri!

Ny vri på maskinlæring: Hva kan musikere lære av maskinens anti-lytting?