Svensk musikkskole blir gratis

Den kommunale musikkskolen i Åmål tilbyr avgiftsfrie instrumentkurs for barn og ungdom i ett år.

– Grip sjansen dere har fått med Ludvigsen-rapporten!

De nordiske landene bør se til og lære av hverandre for å styrke kunstens rolle i skolen, sier professor Anne Bamford.

Kåre Opdal utnevnt til Ridder 1. Klasse av St. Olavs Orden

Opdal får utmerkelsen for sin innsats for kulturskolen.