Oscar Blesson: Alt jeg er

Som hip-hop-artist er ekthet avgjørende i måten jeg uttrykker meg på. Hip-hop er ikke bare en kunst, men nærmest en prestasjonsbasert idrett, skriver Oscar Blesson i dette essayet om skapende praksiser i musikk.