Hva er en kulturskolelærer?

Hvor stort er rommet for spesialisering i en kulturskole for alle? Anne Jordhus-Lier har forsket på musikklæreres identitet i kulturskolen.

Når voksne synes det er flaut å synge

Er det slike som meg, musikere og musikkutdannede pedagoger, som egentlig skaper holdningene om å være flink nok eller ikke i musikk, skriver Nora B. Kulset.

Musikk: ein ressurs for barn og unge i barnevernet?

Mange barn og unge fortel at ”musikk betyr alt”. Det skal vi ikkje kimse av. Boka I transitt – fortel om musikk som reiskap for positiv og håpefull utvikling for barn og unge i barnevernet, skriv redaktør av boka, Karette Stensæth.