Oppretter doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen

Programmet starter allerede i høst.

Nytt fakultet kan igjen gi Bergen fast komposisjonsstilling

I et drøyt år har komponistutdanningen ved Griegakademiet vært uten fast ansatt leder. Sammenslåingen med kunsthøgskolen gir nytt håp.