Jon Balkes internasjonale orkester Siwan feirer 15

Ble født av Cosmopolite Scene da de hadde jubileum. Igjen er det jubileum, i dobbel forstand, for dette grenseløse orkesterprosjektet.

Takknemlig på festival i januar 2022

– Nå kjenner vi hverandre, da kan vi spille. Sammen. På scenen. Djangofestivalen var koronaimprovisasjon i dobbel forstand.

– Fusion er ein fin ting, altså!

Cosmopolite-grunnleggjar Miloud Guiderk mottok Kulturrådets ærespris 2017. Sjølv meiner han tildelinga er eit godt signal til norske kulturarbeidarar.

Kulturrådets ærespris 2017 til Miloud Guiderk

Konsertarrangøren, som blant annet står bak Cosmopolite scene i Oslo, får prisen for sitt bidrag til å utvide det norske musikkfeltet.