Aktivist mellom tonene

– Jeg ble helt «mind blown», sier komponist Ida Grande Kaurin om da hun oppdaget mikrotonalitet. Lidenskapen har blitt til både klarttalende manifest og et ensemble med 30 musikere.

Tvinger fram meninger om musikk

Alt handler om å nå ut over scenekanten, gjør det ikke? Med sitt nye kurs i manifest-skriving ville Musikkhøgskolen bevisstgjøre studentene.