Tverrfaglighet er del av kunsten

Det er tiltroen til musikken som tillater artister å ty til andre medier, skriver Kristina Ketola Bore.