Varangerfestivalen har klaget NRK Finnmark til PFU

Mener kanalen blant annet insinuerer korrupsjon i forkant av festivalstøtte fra fylkeskommunen. Klagen behandles torsdag.