Hvorfor skal ikke ny NOSO-sjef ansettes på åremål?

Åpent brev til styret i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) v/direktør Tor Lægreid.