Moms på rettighetsvederlag utsatt

Dagens regelverk gir ikke rom for å behandle innkreving av merverdiavgift slik rettighetsorganisasjonene har skissert, formidlet Skatteetaten 22. desember. Nytt regelverk vil være klart tidligst om seks måneder.