Vekst i De Unges Orkesterforbund

Organisasjonen De Unges Orkesterforbund (UNOF) har vokst fra 3000 medlemmer ved årtusenskiftet til dagens 5428.

Frivillige musikkgrupper og lokallag må legge ned

Musikk i Skolen mottar ikke lenger Frifondmidler. – Kan ikke vise til medlemstall, sier Norsk musikkråd. Musikk i Skolen mener Norsk Musikkråd ikke tar inn over seg at vi har en ny type frivillighet.