Medietilsynet foreslår nye krav til NRK om norsk musikk

Medietilsynet mener NRK bør ha 40prosents-norskkrav i flere kanaler enn i dag.