Sin stil

På duoen Mean Steel si første plate spelar dei nordnorske komponistar, men musikken er frå kvar som helst.