Kvalitet i endring

Hva skjer når et felt beveger seg mellom det kommersielle og det kulturbærende? Kulturrådet har gitt midler til forskning på kvalitet i kunst. Et av prosjektene vil undersøke hvordan kvalitetsregimer er i endring i tradisjonsmusikken.