Korps og kulturskole, én greie?

Blir kulturskoleelever bedre musikere av å spille i korps, eller er det en musikalsk tvangstrøye de burde vært foruten?

Alt henger sammen med alt!

Skal vi løfte korfeltet er helhetsforståelsen svært viktig, skriver Koralliansen, som er uenig med Cecilie Welle i at profesjonelle kor og amatørkor ikke skal «omtales i samme åndedrag».

– Det profesjonelle korfeltet har havnet i en ond sirkel

Lav status for ensemblesangeren er hemmende for den profesjonelle korvirksomheten i Norge, hevder ny masteroppgave.

Nostalgi gir ikke nyskaping

Hevder ny masteroppgave om retromani og teknostalgi i popmusikken. Men er ikke popen alltid på jakt etter det nye?

Musikk i politikkens tjeneste

Har du et catchy mellomspill i en låt, kan den brukes til nesten alt. Også politiske budskap du er uenig i, viser ny masteroppgave.

Lytter for å lykkes som låtskriver

Ny masteroppgave hevder at «vi» har en felles forståelse av hva som er en god låt. Finnes det dermed en formel for å skrive god musikk?

Musikkradio for voksne hipstere

Ny masteroppgave har sett på musikkpolitikken og målgruppetenkingen som lå bak opprettelsen av P13.

Folkemusikk i forandring

En ny masteroppgave har sett på tradisjon og praksis i folkemusikken og -miljøet. Oppgaven konkluderer med at miljøet er preget av hierarkier, men også at diskusjonene om ekthet likner dem vi ser i andre sjangre.

Musikk som manipulasjon

Ny masteroppgave mener det er vanskelig å skille fiksjon og virkelighet i militærvideoer på nett. – Vi er opptatt av at det vi viser skal være virkelig, og at vi ikke skaper et inntrykk av at noe er annerledes enn det som skjer i tjeneste hos oss, sier kommandørkaptein Michael Bruteig i Forsvaret.

Lydverket: Et talerør for god musikk

Ny masteroppgave forsøker å forklare hva slags musikkritikk man mistet da musikkprogrammet Lydverket på NRK ble lagt ned i 2012.