Når ble musikk om klima og miljø en egen sjanger?

Det er ikke én ting, dette med klima. Det er alt. 

Noen skriver teaterstykket først – her kom sangene først

Artist Marte Wulffs siste plate er full av klimafølelser. Og den er et teaterstykke. Før stykket er skrevet.