To nye rådgivere ved Bergen senter for elektronisk kunst

Marieke Verbiesen og Espen Sommer Eide blir rådgivere innen kunst og teknologi ved ressurs- og kompetansesenteret.