Strømmetjenester kan gi kjønnsbobler

Algoritmene styrer hva som presenteres, også utfra kjønnede forventninger til brukerens smak.