ONLY CONNECT 2022: Håpet om å høyre noko du ikkje har høyrt før

Alle festivalar bør studere korleis Only Connect lagar festival. Her blir publikum teke med på ei total oppleving, og kjem ut i andre enden med nye perspektiv på rom, lyd og liv.

Lydkunstnar Jana Winderen lærer oss å lytte

Pandemien opna kreativitet og nye nettverk for lydkunstnar Jana Winderen. Ho oppfordrar oss til å lytte – vi har så bra øyrer!

Viser fram forbilder i musikk og teknologi

Kvinnenettverk er «in» i norsk musikk. Også i den elektroniske kunst-, tech- og akustikkleiren.

Programmet for Borealis 2019 lansert

Årets Borealis vil at vi skal se verden gjennom en annen linse.

Kan kunsten ta over radioen?

Begrensninger og muligheter for lydkunst i radioformatet, hva nå det betyr i dag, ble diskutert under Borealisfestivalen.

Lyden bak lyden

Ved å gi stemme til skapningene vi vanligvis ikke hører, rokker Jana Winderen ved hovedrollen vi mennesker ofte gir oss selv. – Jeg liker det, å skyve på perspektivet vårt, sier lydkunstneren.

Harry Bertoia og Norge

Interessen for amerikanske Harry Bertoia har økt det siste året. Asbjørn Blokkum Flø har sett nærmere på lydkunstnerens unike forhold til Norge.

En improvisert avskjedssang

Abgesang des Posthauses, et helnorsk innslag under årets Berlin Art Week, ble presentert som en siste hendelse i et nedlagt og rivningstruet posthus. Men dialogen mellom Trondheim Voices og Goro Tronsmos installasjon – med publikum og bygget som medspillere– halter merkbart og stopper opp ved en vakker, men uforløst tanke.

Lydlig samtidsbredde

Lydkunst og performance var valgt som et hovedtema på Nordiske Musikkdager i København. Det beste var godt, men festivalen var for tolerant overfor uforpliktende prosjekter.