Et lokalt kulturløft er fremdeles nødvendig

INNLEGG: Hvorfor er aktivitetene til 73 prosent av befolkningen nesten usynlig i offentligheten? Hvorfor anerkjenner vi ikke den kulturelle grunnmuren, med den kreativiteten, utviklingskraften og fellesskapskulturen vi har i Norge i dag?