Facebook-avtale for TONO

Første avtalen gjennom lisensieringshuben Polaris HUB.