Kulturtanken-direktør tilbake til skolen

Lin Marie Holvik blir rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Færre forestillinger i kulturell skolesekk

Antall opplevelser som produseres per barn synker. – Litt trist at vi regner med videre nedgang, sier DKS-direktøren.

Slik ble spillemidlene fordelt i Kulturtanken

DKS-rapporten for 2017 er lagt frem. Men den kan ikke si noe om utviklingen over tid.

Vi gjør mye, men må gjøre mer

Kulturrådet er positiv til Kulturtankens invitasjon om samarbeid for å få et mer mangfoldig kulturliv. Ber samtidig om flere innspill til konkrete tiltak.

#utavkontoret

Kulturtanken inviterer til å starte delprosjekt sammen med Kulturrådet for å få mer mangfoldige ledergrupper i kulturlivet.

Når musikken stilnar

Lin Marie Holvik bagatelliserar meir enn ho stør oss i kampen mot at musikk i barnehagen som konsept vert rasert, skriv Johan Egdetveit.

Kultur til dei minste

Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken, svarer Johan Egdetveit.

Vil opprette Musikkbruket

– Rikskonsertene fikk kritikk blant annet for å være en topptung organisasjon. Men i fraværet av en samlende aktør for musikkfeltet, pekes det på vår modell, sier Ådne Sekkelsten i Scenekunstbruket.

Ønsker styrke rettighetene til frilansutøvere i DKS

En rekke frilansutøvere har opprettet en underskriftskampanje for å stoppe det de kaller den dårlige utviklingen i Kulturtanken og DKS.

Hallo, FolkOrg!

Jeg forstår at det er mye dere ønsker svar på, og jeg vil gjerne si noe om det som nå skjer i Kulturtanken.