Klasse 6B fra Eiganes skole skal spille med Stavanger Symfoniorkester

13. februar står sjetteklassen på scenen i Stavanger konserthus og urfremfører komposisjonen som er bygget opp med legoklosser.