Music Norways med nytt tilskudd til låtskriversamlinger

Tilskuddet blir en fast ordning under Stikk.no, og vil har fire søknadsfrister i året.