Snart søknadsfrist for unikt tilbud til jazzinteresserte vgs-elever

Landslinja for jazz er landets eneste vgs-tilbud for jazz og improvisert musikk. 1. mars er søknadsfrist for neste skoleår, og Molde-skolen ønsker flere søkere fra hele landet.