Verdier og forskjeller

Rapporten om Musikkbransjen i Norge 2011-2015 illustrerer ikke minst de store forskjellene som rår i norsk musikkøkonomi.