Når kulturkritikken forsvinner fra breddemediene mister man mer enn noen musikkanmeldelser

Aslaug Olette Klausen kommenterer kuttene i DN Lørdag.

Usikker fremtid for militærkorpsene

Mye tyder på at flere – eller alle – av forsvarets korps vil bli foreslått nedlagt når forsvarssjefen skal gi sitt råd til regjeringens langtidsplan for forsvarets struktur.