Musikk uten press

De nordiske ambassadene i Berlin stiller ut nordisk kultur. Sandra Kolstad kvitterte med å gi barn og ungdommer et innblikk i popens verden, fritatt fra det prestasjonsorienterte i bransjen.

Til New York for å lære

Kulturbransje og politikere skal hente nye tanker om hvordan de kan gjøre dugnadsånd til levebrød.

Bergens musikkbransje satser internasjonalt

I år som i fjor vil den bergenske musikkbransjen være godt representert på internasjonale musikkmesser.

SPOR 2007 i Århus: – Når orkesteret spiller konsertsalen

SPOR-festivalen i Århus går av stablen 10. til 13. mai, og er fullstendig kuratorstyrt. I år er festivalen kuratert av Anna Berit Asp Christensen og Anne Marqvardsen, som i følge de ansvarlige for SPOR har lagd en festival som kommer til å vende oppned på forestillinger om både musikk og konsert. Blant årets gjester, komponister og utøvere er bl.a. Natasha Barrett, Christian Marclay, Ikue Mori og Censors-Sonics-Sights.

POING: fra Ultima til pøbeljul

I kveld spiller samtidsmusikktrioen POING konsert i Oslo under Ultima-festivalen. Deretter legger de ut på en aldri så liten verdensturné hvor både Island, Færøyene, Grønland, England, Norge og USA står på planen, før de igjen returnerer til Parkteateret og tradisjonen tro gjør en ‘Pøbeljul med POING’.

Nordiske Musikkdager

Islandske musikere spiller norsk under Nordiske Musikkdager i Reykjavik. Men også norske musikere er med og setter preg på årets nordiske evenement innen ny kunstmusikk. Musikkdagene starter i dag med blant andre POING og Maja Ratkje på menyen.

Signal om nordisk alkymi

«Som eit alkymistisk manuskript frå dei skjulte gemakkene i eit avsidesliggjande nederlandsk kloster. «Det er eit før-første-inntrykk Ballade sin utsending i Berlin, Nicholas H. Møllerhaug sit med. På laurdag går alkymien frå å vere bok til å bli røynd. Då opnar Magma Festivalen i Berlin med ei kronprins-saks. Magma er den største enkeltframvisninga av nordisk moderne musikk på kontinentet nokonsinne. Eit kjempeløft: Det er som å løfte eller flytte heile Norden til Berlin for ei heil veke, iallfall musikalsk sett. Derifrå kjem Ballade til å sende ut signal om det som er spådd i denne tjukke programboka.