Populærmusikernes artistundersøkelse klar

Arbeidsforholdene og økonomien til artister og musikere innen populærmusikken har ikke vært kartlagt siden 2015. Nå skal den egeninitierte «Artistundersøkelsen» gi svar på sentrale spørsmål om livet som utøver.

– Kunstnerundersøkelsen er et viktig fremskritt

Kunstnerundersøkelsen gir oss solide tall på kunstnernes inntekter. I dette innlegget svarer analysedirektøren i Kulturdirektoratet komponistene.

– En undersøkelse med flere spørsmål enn svar

Kunstnerundersøkelsen 2019 bør ikke alene være grunnlag for politiske prioriteringer og tiltak. Til det inneholder den for mange metodiske svakheter og konklusjoner som er i uoverensstemmelse med realitetene på feltet, skriver Komponistforeningens styreleder Jørgen Karlstrøm i dette innlegget.