Kunstnarkår – vil utarbeide verdiprinsipp for betaling av kunstnarisk arbeid

Kulturinstitusjonar skal rapportere på bruk av frilansarar, ein standard for honorering og eiga satsing på samisk kultur. I dag la kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fram kunstnarmeldinga «Kunstnarkår».