Disse får støtte fra Fond for lyd og bilde

Fondet har delt ut midler til ordninger for blant annet prosjektstøtte og til markedsføring av musikkutgivelser.