Flere frilansere og selvstendig næringsdrivende i kulturbransjene

«Selvsysselsetting» påvirker arbeidsledighetsstatistikken fra pandemien.