Nytt studium skal gi flere med innvandrerbakgrunn innpass i landets musikkutdanninger

Organisasjonen Samspill og Norges musikkhøgskole samarbeider om videreutdanningstilbud for musikere og instruktører med minoritetsbakgrunn.

Kulturskolerådet og Musikkhøgskolen inngår ny samarbeidsavtale

Målet er å styrke kompetansen i og rundt det kulturskolerelaterte feltet.