Kulturfrilanserne bar tyngst i pandemien – i hele Norden

Følgene av pandemien – i Norden – er analysert.