Foreslår nye regionale kulturfond

Gry Bråtømyr i Arrangørforum mener at regionreformen gir muligheter for å tenke nytt, fremfor å splitte opp det nasjonale kulturfondet.

Dette er Musikkbudsjettet 2019

Mer til mangfold og til momskompensasjon for frivillige organisasjoner.