Bachelor i praktiske og estetiske fag skal kvalifiser til PPU

Endringen kommer som følge av innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen om Den praktiske skolesekken.

Falske forhåpninger om relevante jobber

Hvor ligger ansvaret om Erlend Bilsbak har rett i at det få stillinger å søke, og går vi glipp av bransjetalenter ved å bare se i egne nettverk, spør Anita Halmøy Wisløff i Atomic Soul, som nylig lyste ut stilling.