Kulturfrilanserne bar tyngst i pandemien – i hele Norden

Følgene av pandemien – i Norden – er analysert.

Etter pandemien: Jevnere blant kunstnerne, men staten forsterket forskjellene i næringene

Nye analyser av følgene av pandemien.