Etter pandemien: Jevnere blant kunstnerne, men staten forsterket forskjellene i næringene

Nye analyser av følgene av pandemien.