Lasse Thoresen: Tanker om læring vs appropriasjon i en flerkulturell virkelighet

Komponist Lasse Thoresen deler refleksjoner rundt det å skrive musikk i en flerkulturell samtid i denne reaksjonen på Erik Dæhlins essay om komposisjon og appropriasjon.

Komposisjon og appropriasjon.

I dette essayet skriver komponist og kunstner Erik Dæhlin om inspirasjon og tradisjon, om skapende praksis og appropriasjon.

To samiske festivaler sammen mot kulturell appropriasjon

Med oppfordringer til egne gjester vil Márkomeannu og Riddu Riđđu motarbeide appropriasjon av urfolks kulturer.

Woke-kultur og aktivisme, kulturappropriasjon og kulturutveksling: Hvor står vi i dag?

Journalist og student Magnus Vold Rygge ved NTNU i Trondheim har satt en fot i bakken blant medstudenter og musikere, og spør: Kan man som norsk musiker eller musikkinteressert risikere å tråkke feil, uten å egentlig ha vonde intensjoner?

Artistens kamp mot strukturell rasisme

KRONIKK: Vilde Skjerdal skisserer konkrete verktøy for å kartlegge kulturell appropriasjon i egen musikalsk praksis.