Salme for tomme kulturhus

Ti historiske praktbygg i Oslo står snart tomme. Gi deler av bygningsmassen til den frivillige kulturen, skriver Anders Wyller

Kulturdepartementet gir meir i tilskot

Det blir både meir penger til gåveforsterking og regionale kulturbygg.

Skoler blir kulturhus

Mange av Oslos bydeler mangler fungerende kulturhus. Nye forskrifter skal gjøre skoler mer egnede til også være kulturarena.