Skoler blir kulturhus

Mange av Oslos bydeler mangler fungerende kulturhus. Nye forskrifter skal gjøre skoler mer egnede til også være kulturarena.

Musikk på alle arenaer

Rytmisk musikk stjeler mye av oppmerksomheten i norske kulturhus etter den store kulturhusboomen. Det viser rapporten «Arena, kunst og sted».

Musikk representert i flest kulturhus

Ny rapport for Kulturrådet om hva som skjer i kulturhusene viser høyt aktivitetsnivå og samarbeid mellom nye og gamle hus.