Kulturdirektoratet tar klima og bærekraft på alvor

Teglgaard og Forchhammer tar feil når de hevder at vi er «klimablinde», skriver direktøren i Kulturdirektoratet i svar på kritikken om manglende klimafokus i institusjonens nye langtidsstrategi.